Thứ ba, ngày 15/10/2019

Gõ tiếng Việt: Tự động [F9] | Chính tả: Bật [F8] | Bỏ dấu: Kiểu cũ [F7] | Bật/Tắt: [F12]  

THÔNG TIN CHÍNH

Trang chủ

Giới thiệu chung

Hệ thống tổ chức

Các ngành đào tạo

Tuyển sinh

Thông tin về HS-SV

Lịch học tập

Tiện ích - Download

Sơ đồ trường, website

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đã thực hiện

Đang thực hiện

TRA CỨU VĂN BẢN

Luật, Chính phủ

Cấp Bộ

Cấp tỉnh

Văn bản của Nhà trường

Tìm kiếm văn bản

LIÊN KẾT WEBSITE

Đảng, Chính phủ

Các Bộ, ngành

Các tỉnh, thành phố

Các trường Đại học

Các trường CĐ, TCCN

Báo, Đài và website khác

LIÊN KẾT WEBMAIL

yahoo.com.vn

mail.yahoo.com.vn

gmail.com

hotmail.com (live mail)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2017

Điểm thi: Trường Trung học y tế Lào Cai

 

STT Số BD Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Ngành Điểm 
Toán Cơ sở ngành Chuyên ngành Tổng chưa làm tròn Tổng đã làm tròn
1 00001 Nguyễn Thị Lan Anh 15/09/1980 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 08.00 06.50 22.00 22.00
2 00002 Hoàng Kiều Anh 19/05/1995 TP. Lào Cai Điều dưỡng 08.00 07.50 07.50 23.00 23.00
3 00003 Bùi Thị Ngọc ánh 26/10/1988 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.00 07.25 22.75 23.00
4 00004 Phạm Thị Bính 20/12/1990 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.00 06.50 22.00 22.00
5 00005 Vàng Thị Chang 08/01/1987 H. Xi Ma Cai Điều dưỡng 07.50 07.00 07.25 21.75 22.00
6 00006 Đặng Thị Huyền Chang 14/11/1986 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 06.50 08.75 07.00 22.25 22.50
7 00007 Nguyễn Khánh Chi 08/01/1984 H. Bảo Yên Điều dưỡng 07.50 08.50 07.00 23.00 23.00
8 00008 Bùi Văn Cường 05/10/1980 H. Xi Ma Cai Điều dưỡng 07.50 06.00 07.00 20.50 20.50
9 00009 Phạm Thị Dinh 20/10/1986 H. Xi Ma Cai Điều dưỡng 07.50 06.00 07.25 20.75 21.00
10 00010 Nguyễn Khánh Du 19/06/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.25 06.75 22.50 22.50
11 00011 Phạm Yến Dung 27/12/1977 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.25 07.50 05.75 20.50 20.50
12 00012 Mai Thị Dung 04/10/1985 H. Bảo Yên Điều dưỡng 07.50 08.00 07.00 22.50 22.50
13 00013 Đỗ Thị Dung 13/09/1982 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.50 06.50 06.50 20.50 20.50
14 00014 Cao Thị Duyên 16/06/1985 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 07.75 06.25 21.50 21.50
15 00015 Nguyễn Thị Hà 10/10/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 06.00 06.25 19.25 19.50
16 00016 Đinh Thị Hà 01/02/1979 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 07.00 06.50 20.50 20.50
17 00017 Ngụy Thị Thu Hà 05/08/1985 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 07.50 05.75 20.75 21.00
18 00018 Nguyễn Văn Hảo 26/10/1983 H. Bảo Yên Điều dưỡng 07.50 07.50 08.00 23.00 23.00
19 00019 Đinh Thị Hậu 20/06/1990 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 09.00 08.00 24.50 24.50
20 00020 Hoàng Thị Bích Hậu 20/08/1986 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 07.75 06.25 21.50 21.50
21 00021 Phạm Thị Hằng 06/06/1982 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 07.50 07.25 22.25 22.50
22 00022 Phạm Thị Thúy Hằng 01/02/1988 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.25 06.00 21.75 22.00
23 00023 Nguyễn Thi Thu Hiền 01/09/1994 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 09.00 06.50 23.00 23.00
24 00024 Đoàn Thị Hoa 07/12/1985 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 06.75 06.25 20.50 20.50
25 00025 Lò Thị Huyến 15/02/1985 H. Xi Ma Cai Điều dưỡng 07.50 08.00 05.50 21.00 21.00
26 00026 Nguyễn Mạnh Hùng 05/07/1988 H. Trấn Yên Điều dưỡng 07.50 06.75 06.00 20.25 20.50
27 00027 Lục Thị Hương 04/05/1985 H. Mường Khương Điều dưỡng 07.50 06.50 07.00 21.00 21.00
28 00028 Nhâm Thanh Hương 02/06/1982 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 06.50 06.50 20.50 20.50
29 00029 Tạ Thị Thu Hương 28/06/1981 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 06.25 05.00 18.75 19.00
30 00030 Văn Thị Hương 23/12/1986 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 08.75 05.75 22.00 22.00
31 00031 Đoàn Thị Hương 14/01/1988 H. Xi Ma Cai Điều dưỡng 06.50 07.75 05.75 20.00 20.00
32 00032 Đào Thị Minh Hường 01/02/1982 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 08.00 07.00 22.50 22.50
33 00033 Nguyễn Văn Khanh 08/12/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 07.25 05.75 20.50 20.50
34 00034 Nguyễn Thị Lan 05/10/1988 H. Văn Bàn Điều dưỡng 07.25 09.25 05.75 22.25 22.50
35 00035 Tẩn Thị Hồng Loan 24/10/1981 TP. Lào Cai Điều dưỡng 06.75 09.75 06.25 22.75 23.00
36 00036 Bùi Thị Lương 07/10/1990 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.00 08.00 06.25 21.25 21.50
37 00037 Đào Thị Mai 28/06/1988 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.00 09.75 06.00 22.75 23.00
38 00038 Ngô Minh Mạnh 07/10/1979 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.75 06.00 22.25 22.50
39 00039 Nguyễn Công Mạnh 16/03/1984 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 06.75 06.50 05.50 18.75 19.00
40 00040 Đào Thị Mận 02/01/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.25 06.50 22.25 22.50
41 00041 Đào Thị Mơ 02/01/1987 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 08.25 06.25 22.00 22.00
42 00042 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/01/1978 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 08.00 07.00 22.00 22.00
43 00043 Trang Thị Nga 16/01/1984 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 07.00 07.00 21.50 21.50
44 00044 Đỗ Thị Nga 05/06/1984 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.50 07.00 06.50 21.00 21.00
45 00045 Đào Quỳnh Ngân 30/06/1980 H. Tam Đường Điều dưỡng 07.50 06.75 05.75 20.00 20.00
46 00046 Nguyễn Thị Ngọc 15/06/1984 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 06.75 06.50 20.75 21.00
47 00047 Vũ Thị Minh Nguyệt 17/01/1986 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 08.25 06.50 22.25 22.50
48 00048 Trương Thị Minh Nguyệt 19/09/1985 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.50 07.00 23.00 23.00
49 00049 Lương Thị ánh Tuyết 18/08/1983 TP. Lào Cai Điều dưỡng 06.50 08.75 06.50 21.75 22.00
50 00050 Thào A Nhè 16/02/1985 H. Văn Bàn Điều dưỡng 07.50 05.00 05.50 18.00 18.00
51 00051 Nguyễn Quang Nhuận 27/05/1983 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 06.25 06.25 20.00 20.00
52 00052 Nguyễn Thị Niên 22/08/1985 H. Bảo Yên Điều dưỡng 07.50 07.25 06.50 21.25 21.50
53 00053 Nguyễn Thị Nội 04/04/1985 H. Bắc Hà Điều dưỡng 07.50 06.50 06.25 20.25 20.50
54 00054 Vàng Thị Phiên 11/10/1983 H. Bắc Hà Điều dưỡng 07.50 06.75 07.50 21.75 22.00
55 00055 Phòng Thu Phương 09/12/1983 H. Bảo Yên Điều dưỡng 07.00 06.75 06.25 20.00 20.00
56 00056 Đinh Hồng Phương 14/02/1980 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 06.50 06.25 19.75 20.00
57 00057 Nguyễn Thị Phương 18/08/1984 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 06.75 05.00 19.25 19.50
58 00058 Hoàng Minh Phương 27/06/1988 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.50 08.00 06.00 21.50 21.50
59 00059 Giàng Thị Phượng 19/02/1987 H. Sa Pa Điều dưỡng 07.50 06.75 07.00 21.25 21.50
60 00060 Phan Đức Quang 02/01/1978 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.50 06.75 07.25 21.50 21.50
61 00061 Nguyễn Thị Quỳnh 30/03/1990 H. Sa Pa Điều dưỡng 07.00 07.25 07.00 21.25 21.50
62 00062 Lý Minh Sanh 21/12/1984 H. Mường Khương Điều dưỡng 07.50 06.75 06.50 20.75 21.00
63 00063 Vàng Dùng Sáng 29/05/1985 H. Mường Khương Điều dưỡng 07.00 05.75 05.25 18.00 18.00
64 00064 Phạm Trường Sơn 28/12/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 08.00 05.25 07.00 20.25 20.50
65 00065 Lý Thị Tâm 22/10/1983 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.25 05.25 05.50 18.00 18.00
66 00066 Bùi Thanh Tâm 21/09/1983 H. Mường Khương Điều dưỡng 07.25 05.50 06.00 18.75 19.00
67 00067 Vũ Thanh Tâm 13/02/1988 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 07.25 07.25 22.00 22.00
68 00068 Hoàng Văn Thảo 01/11/1988 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.50 06.75 06.50 20.75 21.00
69 00069 Nguyễn Thị Thắm 02/12/1991 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 06.25 05.25 18.50 18.50
70 00070 Đỗ Thị Thắng 15/06/1984 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.00 06.25 08.00 21.25 21.50
71 00071 Trịnh Thị Thêu 10/01/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 06.75 05.25 19.00 19.00
72 00072 Đặng Thị Kim Thoa 03/11/1981 TP. Lào Cai Điều dưỡng 06.75 06.25 05.00 18.00 18.00
73 00073 Lê Thị Thu 31/01/1982 H. Bát Xát Điều dưỡng 07.00 06.00 05.75 18.75 19.00
74 00074 Hoàng Thị Thùy 04/10/1984 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 06.75 07.25 06.25 20.25 20.50
75 00075 Nguyễn Thị Thanh Thủy 18/02/1981 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 08.00 06.00 21.00 21.00
76 00076 Trần Thị Thủy 02/01/1986 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 06.75 06.00 19.75 20.00
77 00077 Trịnh Thị Thu Tình 28/07/1990 H. Sa Pa Điều dưỡng 07.00 08.00 06.00 21.00 21.00
78 00078 Trần Huyền Trang 07/07/1989 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.00 08.25 06.25 21.50 21.50
79 00079 Vũ Thị Trang 13/12/1987 TP. Lào Cai Điều dưỡng 07.25 08.25 08.00 23.50 23.50
80 00080 Nguyễn Văn Tuệ 17/06/1983 H. Bảo Thắng Điều dưỡng 07.00 06.50 06.50 20.00 20.00
81 00081 Cao Thị Xuyến 02/10/1982 H. Bắc Hà Điều dưỡng 06.50 06.50 06.50 19.50 19.50
82 00082 Đỗ Thị Phương Anh 02/10/1982 H. Bắc Hà Dược 06.25 05.25 06.00 17.50 17.50
83 00083 Hoàng Thị Lan Anh 29/07/1986 TP. Lào Cai Dược 06.75 05.75 07.00 19.50 19.50
84 00084 Lương Thị Ngọc Ánh 07/07/1978 TP. Lào Cai Dược 05.00 05.75 09.00 19.75 20.00
85 00085 Phạm Văn Bách 20/07/1987 H. Bát Xát Dược 06.25 06.25 06.50 19.00 19.00
86 00086 Đinh Thị Bình 20/10/1988 H. Sa Pa Dược 06.75 06.00 09.00 21.75 22.00
87 00087 Phạm Huyền Chang 20/12/1988 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.00 08.00 21.75 22.00
88 00088 Phan Văn Chung 07/11/1984 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.00 07.00 20.75 21.00
89 00089 Phùng Thị Cúc 15/08/1982 H. Bát Xát Dược 06.75 06.00 08.00 20.75 21.00
90 00090 Hoàng Thị Diễm 15/04/1992 TP. Lào Cai Dược 06.75 06.25 08.50 21.50 21.50
91 00091 Tráng Vản Dín 08/09/1986 H. Mường Khương Dược 06.50 05.75 07.50 19.75 20.00
92 00092 Vũ Thị Dịu 10/02/1988 H. Sa Pa Dược 06.25 06.25 05.50 18.00 18.00
93 00093 Nguyễn Thị Kim Dung 12/12/1975 H. Tân Uyên Dược 06.25 06.25 06.50 19.00 19.00
94 00094 Nguyễn Thị Dung 28/10/1983 H. Sa Pa Dược 06.25 06.25 07.00 19.50 19.50
95 00095 Trần Thị Duyên 18/03/1985 H. Mường Khương Dược 06.25 05.00 06.75 18.00 18.00
96 00096 Vũ Anh Điệp 15/01/1982 H. Văn Bàn Dược 06.25 06.25 07.00 19.50 19.50
97 00097 Hoàng Trọng Đức 13/12/1991 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.25 06.75 19.50 19.50
98 00098 Lưu Ngọc Giang 14/10/1989 TP. Lào Cai Dược 06.25 06.50 07.00 19.75 20.00
99 00099 Đào Thị Thu Hà 23/08/1988 H. Bắc Hà Dược 06.50 06.50 07.75 20.75 21.00
100 00100 Nguyễn Thị Thanh Hà 07/08/1982 H. Tân Uyên Dược 06.50 07.25 07.50 21.25 21.50
101 00101 Vũ Thu Hà 16/02/1985 TP. Lào Cai Dược 06.50 05.75 08.50 20.75 21.00
102 00102 Trần Thị Ngọc Hà 19/10/1989 TP. Lào Cai Dược 07.00 06.25 09.00 22.25 22.50
103 00103 Trần Thị Hạnh 26/12/1988 H. Sa Pa Dược 07.00 06.00 06.50 19.50 19.50
104 00104 Bùi Thị Hạnh 20/09/1981 H. Văn Bàn Dược 06.50 06.50 06.75 19.75 20.00
105 00105 Lò Thị Hạnh 18/10/1980 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.50 07.25 20.25 20.50
106 00106 Lương Thị Khánh Hằng 30/11/1991 H. Văn Bàn Dược 06.25 06.75 09.00 22.00 22.00
107 00107 Nguyễn Việt Hằng 12/09/1984 H. Bảo Yên Dược 06.75 06.25 08.00 21.00 21.00
108 00108 Vũ Thị Hằng 24/10/1984 H. Xi Ma Cai Dược 06.50 06.75 09.50 22.75 23.00
109 00109 Nguyễn Thị Hằng 18/09/1985 H. Sa Pa Dược 06.50 06.50 09.00 22.00 22.00
110 00110 Trần Thị Hiến 15/05/1982 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.50 07.75 20.75 21.00
111 00111 Lê Thị Minh Hiền 26/10/1981 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.75 08.25 21.50 21.50
112 00112 Ngô Thị Thu Hiền 11/05/1989 H. Sa Pa Dược 06.50 06.50 07.50 20.50 20.50
113 00113 Trần Thị Hoa 26/02/1986 H. Bát Xát Dược 06.50 06.50 09.00 22.00 22.00
114 00114 Nguyễn Thanh Hoa 16/10/1982 TP. Lào Cai Dược 06.25 06.50 08.50 21.25 21.50
115 00115 Nguyễn Thị Hoa 19/10/1990 H. Bảo Thắng Dược 06.50 06.50 09.00 22.00 22.00
116 00116 Vũ Thị Thanh Hoa 19/12/1983 H. Sa Pa Dược 07.50 07.00 07.75 22.25 22.50
117 00117 Nguyễn Thị Hòa 11/08/1982 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.50 07.50 21.75 22.00
118 00118 Nguyễn Thị Thúy Hồng 05/11/1976 H. Tân Uyên Dược 06.75 07.00 07.75 21.50 21.50
119 00119 Phạm Thj Huệ 19/10/1987 H. Sa Pa Dược 07.25 07.25 08.00 22.50 22.50
120 00120 Lê Văn Huynh 14/07/1986 H. Bát Xát Dược 07.00 07.50 08.00 22.50 22.50
121 00121 Nguyễn Phương Huyền 30/10/1985 TP. Lào Cai Dược 06.75 08.75 08.00 23.50 23.50
122 00122 Nguyễn Thị Huyền 10/02/1982 TP. Lào Cai Dược 06.75 06.75 06.75 20.25 20.50
123 00123 Vũ Thị Thanh Huyền 20/09/1984 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.25 06.50 20.50 20.50
124 00124 Lê Mạnh Hùng 23/10/1984 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.25 05.50 19.50 19.50
125 00125 Hoàng Thị Mai Hương 14/01/1980 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.25 05.50 19.50 19.50
126 00126 Lương Thu Hương 21/04/1983 H. Bảo Thắng Dược 06.75 07.00 05.00 18.75 19.00
127 00127 Nguyễn Mai Hương 01/01/1974 TP. Lào Cai Dược 07.50 07.50 08.00 23.00 23.00
128 00128 Trần Thị Hướng 18/06/1996 H. Văn Yên Dược 06.75 06.75 05.75 19.25 19.50
129 00129 Trần Chung Kiên 11/07/1983 H. Bát Xát Dược 06.75 05.25 07.00 19.00 19.00
130 00130 Phạm Tuấn Kiệt 22/06/1990 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.00 06.00 19.75 20.00
131 00131 Nguyễn Thị Thu Lan 04/08/1981 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.00 06.50 20.25 20.50
132 00132 Phạm Thị Thu Lan 08/10/1988 H. Bắc Hà Dược 06.75 07.25 06.50 20.50 20.50
133 00133 Vũ Thị Phương Lan 14/11/1975 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.00 06.00 19.75 20.00
134 00134 Nguyễn Thị Mai Lan 10/11/1991 TP. Lào Cai Dược 06.50 07.75 09.00 23.25 23.50
135 00135 Nguyễn Văn Lập 07/01/1981 TP. Lào Cai Dược 07.00 07.75 07.50 22.25 22.50
136 00136 Nông Thị Lệ 28/07/1982 H. Bảo Yên Dược 07.25 07.25 07.00 21.50 21.50
137 00137 Lèo Thị Hương Liêm 18/11/1989 H. Bảo Thắng Dược 06.25 07.25 07.25 20.75 21.00
138 00138 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/09/1985 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.75 07.25 21.75 22.00
139 00139 Phạm Thị Lĩnh 24/09/1991 TP. Lào Cai Dược 06.25 06.75 06.50 19.50 19.50
140 00140 Khương Thị Thanh Loan 07/12/1987 TP. Lào Cai Dược 06.50 07.25 07.00 20.75 21.00
141 00141 Đinh Thị Mai 02/08/1985 H. Sa Pa Dược 06.75 06.50 06.00 19.25 19.50
142 00142 Hứa Thị Hồng Mây 25/12/1973 TP. Lào Cai Dược 07.25 06.75 09.00 23.00 23.00
143 00143 Đỗ Thị Mến 27/05/1989 H. Bắc Hà Dược 06.25 07.00 07.50 20.75 21.00
144 00144 Nguyễn Thị Hằng Mi 14/05/1989 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.50 06.50 20.75 21.00
145 00145 Lê Thị Nga 27/10/1981 TP. Lào Cai Dược 06.25 07.50 07.50 21.25 21.50
146 00146 Nguyễn Diệu Nga 21/03/1986 H. Bắc Hà Dược 06.25 06.25 07.00 19.50 19.50
147 00147 Vương Thị Ngoan 02/08/1986 H. Bảo Thắng Dược 06.50 06.25 07.00 19.75 20.00
148 00148 Nguyễn Bá Nhâm 29/08/1982 H. Bát Xát Dược 06.75 06.25 06.50 19.50 19.50
149 00149 Tống Thị Nhung 15/03/1990 TP. Lào Cai Dược 06.00 06.00 05.50 17.50 17.50
150 00150 Nguyễn Thị Nhung 18/08/1994 TP. Lào Cai Dược 06.50 07.25 08.00 21.75 22.00
151 00151 Nguyễn Thị Khiếu Oanh 06/12/1982 TP. Lào Cai Dược 06.50 08.25 07.25 22.00 22.00
152 00152 Phạm Thị Phương 12/09/1980 H. Bát Xát Dược 06.50 06.25 06.50 19.25 19.50
153 00153 Bùi Thị Phượng 18/03/1975 H. Xi Ma Cai Dược 07.00 07.00 05.00 19.00 19.00
154 00154 Nguyễn Văn Quang 20/12/1985 H. Tân Uyên Dược 07.00 06.25 06.25 19.50 19.50
155 00155 Trần Hải Quang 20/09/1989 H. Bảo Yên Dược 07.25 06.25 05.75 19.25 19.50
156 00156 Đinh Bá Quyền 14/08/1985 H. Bảo Yên Dược 07.25 06.25 06.75 20.25 20.50
157 00157 Hoàng Như Quỳnh 11/12/1985 H. Bảo Thắng Dược 06.75 06.25 07.00 20.00 20.00
158 00158 Lê Văn Sáu 12/06/1971 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.50 05.50 18.50 18.50
159 00159 Nguyễn Thị Minh Tân 16/12/1983 H. Bát Xát Dược 07.00 05.50 07.25 19.75 20.00
160 00160 Phạm Thj Thảo 03/11/1983 TP. Lào Cai Dược 07.00 05.75 06.75 19.50 19.50
161 00161 Hoàng Thu Thảo 07/10/1986 H. Tân Uyên Dược 06.75 06.50 05.00 18.25 18.50
162 00162 Hoàng Thị Bích Thảo 26/10/1988 H. Bắc Hà Dược 07.00 06.75 06.00 19.75 20.00
163 00163 Lý Thị Thiết 27/12/1988 H. Mường Khương Dược 06.50 07.00 07.00 20.50 20.50
164 00164 Khương Thị Thu 08/03/1983 TP. Lào Cai Dược 06.50 06.25 05.00 17.75 18.00
165 00165 Nguyễn Thị Thu 11/12/1989 TP. Yên Bái Dược 07.00 07.00 07.75 21.75 22.00
166 00166 Trần Thị Thúy 03/03/1986 TP. Lào Cai Dược 06.50 08.25 07.25 22.00 22.00
167 00167 Vũ Thị Thùy 01/09/1988 H. Bát Xát Dược 06.00 06.00 07.75 19.75 20.00
168 00168 Thền Thị Thư 28/10/1986 H. Mường Khương Dược 06.50 06.25 07.50 20.25 20.50
169 00169 Ngô Thị Thanh Thư 14/02/1987 TP. Lào Cai Dược 07.00 08.00 08.25 23.25 23.50
170 00170 Phạm Thị Thường 01/02/1983 H. Bát Xát Dược 06.75 07.50 07.25 21.50 21.50
171 00171 Đỗ Thủy Tiên 27/06/1993 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.50 07.25 21.50 21.50
172 00172 Nguyễn Danh Tiến 28/09/1984 TP. Lào Cai Dược 05.75 06.25 07.50 19.50 19.50
173 00173 Nguyễn Thị Minh Trang 09/11/1986 TP. Lào Cai Dược 06.75 07.25 05.25 19.25 19.50
174 00174 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/08/1992 TP. Lào Cai Dược 07.25 07.00 06.00 20.25 20.50
175 00175 Trần Thị Như Trang 28/03/1983 TP. Lào Cai Dược 06.50 07.00 06.75 20.25 20.50
176 00176 Trịnh Quang Trung 06/12/1982 TP. Lào Cai Dược 06.25 07.50 06.75 20.50 20.50
177 00177 Nông Thanh Tuyên 14/11/1988 TP. Lào Cai Dược 06.25 07.75 07.75 21.75 22.00
178 00178 Hà Thị Minh Tuyến 07/05/1982 TP. Lào Cai Dược 07.50 07.50 06.25 21.25 21.50
179 00179 Đào Thanh Xuân 11/04/1991 TP. Lào Cai Dược 06.50 07.75 05.50 19.75 20.00
180 00180 Nguyễn Hải Yến 08/01/1986 H. Bảo Thắng Dược 06.00 07.25 06.75 20.00 20.00
181 00181 Vũ Thị Thu Hà 18/10/1991 H. Văn Bàn Dược 06.50 07.75 08.00 22.25 22.50
182 00182 Hoàng Quỳnh Nga 06/05/1988 TP. Lào Cai Dược 07.25 08.00 08.00 23.25 23.50

XEM KẾT QUẢ TUYỂN SINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ LÀO CAI NĂM

Hướng dẫn: Nhập Họ và tên thí sinh (theo chuẩn Unicode) hoặc Mã hồ sơ (chỉ cần nhập dãy 4 số cuối), sau đó chọn nút lệnh Xem hoặc bấm phím Enter để xem kết quả.

Lưu ý: Khi tìm kiếm theo họ tên không đạt kết quả như mong muốn (do dấu tiếng Việt - ví dụ: ThuýThúy), bạn nên bấm phím F7 trước khi nhập họ tên thí sinh.

Họ và tên:

Mã hồ sơ (ví dụ: 08-01-0001,

chỉ cần nhập: 0001):

        

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2017; Trường THYT Lào Cai thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau:

Nguồn: Hội đồng tuyển sinh - Cập nhật lúc: 09:53, ngày 27/7/2017

Chi tiết >>


KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2017

Trường Trung học Y tế Lào Cai thông báo kết quả tuyển sinh liên thông Cao đẳng: Điều Dưỡng, Dược sỹ khóa thi tháng 4 năm 2017 sau: ... Ghi chú: 14g00 thứ 2 ngày 08/ 5/ 2017 thí sinh trúng tuyển đến phòng Đào tạo Trường trung học Y tế Lào Cai nhận giấy báo.

Nguồn: Phòng Đào tạo - Cập nhật lúc: 07:52, ngày 6/5/2017

Chi tiết >>


Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Cao Đẳng

Trường Trung học Y tế Lào Cai thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Cao Đẳng như sau: ...

Nguồn: Phòng Đào tạo - Cập nhật lúc: 14:11, ngày 2/3/2017

Chi tiết >>


3 bản ghi thuộc chuyên mục này.

Trang hiện tại: 1/1. Chọn số bản ghi trên 1 trang:

Trang đầu | Trang trước | Trang tiếp | Trang cuối

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG, HÌNH THỨC WEBSITE CỦA BẠN ĐỌC

Tổng

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

5601

2236

39.9

1525

27.2

1467

26.2

373

6.7

Visited:

HỘP THƯ GÓP Ý

Họ tên của bạn (*):


  Địa chỉ của bạn:


  Nội dung góp ý:

  Theo bạn nội dung, hình thức website xếp hạng (*):

      Tốt
      Khá
      Trung bình
      Yếu

  Lưu ý: Những mục có ký hiệu (*) là bắt buộc.

  Xin trân trọng cảm ơn!


Thiết kế website:
Kỹ sư CNTT Phạm Hữu Hảo
E-mail: hao@ylc.edu.vn
Mobile: 0912 533 063

Bản quyền thuộc khoa Y - Dược trường Cao đẳng Lào Cai

Địa chỉ: Tổ 21, phường Bắc Cường, thành phố LàoCai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143849060 - Fax: 02143849060

Website: http://ylc.edu.vn - Email: tcytelaocai@moet.edu.vn