Lịch ôn thi vui long đọc tại đây
Phiếu đăng ký dự thi thi vui long đọc tại đây
Biểu mẫu danh sách dự thi
Chịu trách nhiệm bản tin : Phạm Thị Mai Lan - GĐ TT Tin học - Ngoại ngữ