Lê Thị Hồng Xuyên - Viên chức phòng TTKT&ĐBCLĐT 

Thực hiện kế hoạch số 54, 55/KH-CĐLC ngày 30 tháng 3 năm 2022 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) nghề Công nghệ ô tô, nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Lào Cai năm 2022; Căn cứ nội dung trong Phiếu giao việc ngày 8/4/2022 (đối với Khoa Kinh tế - Du lịch), ngày 12/4/2022 (đối với Khoa Cơ khí - Động lực); Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-CĐLC ngày 28/01/2022 về việc tự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trường Cao đẳng Lào Cai năm 2022.

Trong 02 ngày: 02/6/2022 và 10/6/2022, Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Lào Cai đã thực hiện giám sát tiến độ thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Công nghệ ô tô, nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đối với khoa Cơ khí - Động lực và Khoa Kinh tế - Du lịch. 

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phụ trách công tác Bảo đảm chất lượng, đồng chí Lê Thị Phương Mai - Trưởng Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - Tổ trưởng tổ giám sát thông qua nội dung và mục đích giám sát công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và nghề Công nghệ ô tô; đồng chí nhấn mạnh việc giám sát sẽ chỉ ra được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế giúp các đơn vị tìm ra biện pháp khắc phục để bổ sung minh chứng còn thiếu nhằm hoàn thiện đầy đủ minh chứng bắt buộc theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn của CTĐT hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Tại buổi giám sát, các thành viên giám sát đã cùng với lãnh đạo khoa và các giảng viên được phân công rà soát toàn bộ minh chứng đã thu thập được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định những nội dung cần phải khắc phục, điều chỉnh để các khoa hoàn thiện minh chứng và lưu trữ minh chứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo đúng thời gian trong kế hoạch đã ban hành, phấn đấu hoàn thành đánh giá ngoài CTĐT nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và nghề Công nghệ ô tô trong tháng 10/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi giám sát:

 

 

 

Tổ giám sát làm việc với Khoa Cơ khí - Động lực

Tổ giám sát làm việc với Khoa Kinh tế - Du lịch

 

 

 

Các thành viên giám sát đang thực hiện công việc