parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke canada goose jakke dame parajumpers jakke moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg moncler hombre moncler rebajas
caodanglaocai.vn

Xây dựng Đảng

I. Giới thiệu chung

          Phòng Tổ chức - Hành chính gồm 20 người, trong đó có 12 nữ, 8 nam; Cơ cấu tổ chức gồm 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng; Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 04 người, Đại học 09 người, Trung cấp 02 người, trình độ khác 5 người.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Trình Hiệu trưởng Đề án kiện toàn nhà trường và các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc.

- Tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; hằng năm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và theo quy định của cấp trên

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và đào tạo bồi dưỡng khác;

- Theo dõi và phối hợp thực hiện chế độ chính sách liên quan đến viên chức

b) Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, Công tác thi đua, khen thưởng

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, kế hoạch về thực hiện thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ;

- Tổng hợp và dự thảo các loại báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm của nhà trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, chương trình công tác thi đua, khen thưởng. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch thi đua, tổ chức đánh giá kết quả thi đua đảm bảo công bằng, khách quan, hiệu quả;

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng của nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác thi đua khen thưởng theo yêu cầu của cấp trên.

c) Công tác quản trị

- Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, nhà làm việc, phòng học, phòng họp, nhà khách, hội trường, nhà ăn, ký túc xá và các công trình khác. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động chung của Nhà trường và hoạt động đào tạo. Quản lý kho vật tư, thiết bị thực hành, thực tập;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản của các đơn vị, cá nhân trong trường;

- Quản lý phần diện tích đất đai đã được cấp theo quy hoạch và các hạng mục công trình đã được xây dựng của nhà trường;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Phòng được Nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

Phòng TCHC hiện có: 20 người, trong đó có :

-     Trình độ: 04 trình độ thạc sĩ, 09 trình độ đại học, 02 trung cấp, 05 trình độ khác

 

Xây dựng Đảng