GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

 

Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, trong các năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Cao đẳng Lào Cai đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Những thành quả mà trường Cao đẳng Lào Cai có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

Năm 2018, Trường Cao đẳng Lào Cai, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Lào Cai được sáp nhập từ 3 công đoàn cơ sở là Công đoàn trường Trung học y tế, CĐCS trường Cao đẳng Cộng đồng và CĐCS trường Cao đẳng Lào Cai, tại Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 20/02/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai.

Tháng 4 năm 2019, CĐCS trường Cao đẳng Lào Cai tiếp tục đón nhận các đoàn viên từ Trung tâm biểu diễn thực nghiệm, Trung tâm Hán ngữ và trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

Hiện tại, tổng số đoàn viên công đoàn lên 341 người, được chia thành 8 tổ công đoàn, trong đó đoàn viên nữ: 198 đoàn viên, chiếm 57,9%; đoàn viên nam: 114 chiếm 42,1%; về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 02, Thạc sỹ 82,  Đại học 168, Cao đẳng: 12, Trung cấp và công nhân kỹ thuật: 38.

Công đoàn nhà trường đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. BCH Công đoàn luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của Đảng ủy, BGH Nhà trường trong công cuộc xây dựng và phát triển Nhà trường.

                     DANH SÁCH BCH CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

 STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

1

Nguyễn Thị Anh Đào

Chủ tịch CĐCS/Trưởng khoa Điện – điện tử

2

Lê Thị Hồng Xuyên

Phó Chủ tịch/Phó trưởng phòng TT KT & ĐBCL

3

Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch CĐCS/Giảng viên khoa Y dược

4

Lương Thị Mai Lan

Ủy viên BCH CĐCS Phó trưởng khoa Nông lâm – xây dựng

5

Nguyễn Duy Khánh

Uỷ viên BCH/Phó trưởng phòng CTHSSV

6

Nguyễn Thủy Vân

Ủy viên BCH CĐCS/chuyên viên phòng KHTC-TB

7

Nguyễn T. Phương Thủy

Ủy viên BCH CĐCS/Phó trưởng phòng Đào tạo NCKH&HTQT

8

Nguyễn Thanh Sơn

Uỷ viên BCH/ GV TT Sát hạch và đào tạo lái xe.

9

Nguyễn Phúc Chiến

Ủy viên BCH CĐCS/ GV khoa Cơ khí - động lực

 

 DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

VÀ TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

STT

Họ và tên

Tên tổ CĐ

Đơn vị phòng khoa

1

Tạ Thị Oanh

 

Tổ CĐ số 1

Phòng Kế hoạch tài chính thiết bị

Khoa kinh tế du lịch

2

Hoàng Thị Thanh Nhã

 

Tổ CĐ số 2

Phòng Đào tạo NCKH – HTQT

TT Tuyển sinh và liên kết hợp tác

3

Nguyễn T. Bích Thủy

 

Tổ CĐ số 3

Khoa Điện – điện tử

Khoa Cơ khí – động lực

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Tổ CĐ số 4

Khoa Khoa học cơ bản - HC - PL

Khoa Y dược

5

Hà Thị Minh Chính

 

Tổ CĐ số 5

Khoa Nông lâm – xây dựng

Khoa Văn hóa –nghệ thuật

Trung tâm Biểu diễn thực nghiệm

6

Trần Thị Hoa

 

Tổ CĐ số 6

Phòng CTHSSV

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng khám BS gia đình

7

Phạm Thị Mai Lan

 

Tổ CĐ số7

Phòng TTKT & ĐBCL

TT tin học ngoại ngữ  

 Trung tâm Hán Ngữ

8

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ CĐ số 8

TT Đào tạo và sát hạch lái xe

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

 

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG TẠI LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP 3 TRƯỜNG

 

 

RA MẮT BCH CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

TẠI  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

 

 

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

 
 

ĐOÀN CÔNG TÁC THĂM QUAN VÀ HỌC TẬP KINH NGHIỆM

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT – HÀN NGHỆ AN

 

 
 

CÁC TIẾT MỤC BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ

NHÂN KỶ NIỆM  NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

 

 

 

 

Đ/C HIỆU TRƯỞNG KHEN THƯỞNG GIẢNG VIÊN ĐẠT GIẢI BA

HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TOÀN QUỐC NĂM 2018