Tối ngày 04/10/2021, được sự tín nhiệm của Sở Nội vụ, Trung tâm đào tạo Hán ngữ - Trường Cao đẳng Lào Cai đã khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ tiếng Trung Quốc HSK1 dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.

                     

Công bố quyết định mở lớp

Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Sa Pa được thành lập từ năm 2015, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX Sa Pa với Trung tâm dạy nghề Sa Pa trước đây; sau khi sáp nhập Trung tâm có chức năng vừa dạy văn hoá vừa hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn thị xã Sa Pa.

                

Nguyễn Thị Thu Trang

Căn cứ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và kế hoạch của Quân khu 2 về việc kiểm tra công tác GDQP&AN, công tác Quốc phòng, dân quân tự vệ của Trường Cao đẳng Lào Cai. Ngày 06/10/2021 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP&AN giai đoạn từ tháng 01/2020 đến 08/2021 của trường.

Hiện nay Trường Cao đẳng Lào Cai có 360 cán bộ, giáo viên, người lao động Ban chỉ huy quân sự Nhà trường có 23 đồng chí, có 02 nhà giáo có bằng giáo viên GDQP&AN; tại thời điểm báo cáo trường có 80 mã nghề đào tạo, trong đó có 17 mã nghề cao đẳng, 29 mã nghề trung cấp. Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát công tác GDQP&AN; lồng ghép tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN cho cán bộ giáo viên trong buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ngoại khóa. Nhà trường thực hiện giảng dạy bộ môn Quốc phòng và an ninh cho hơn 4.000  học sinh sinh viên (HSSV) toàn trường trong năm học 2020-2021; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm; cử giáo viên, viên chức đi học theo các đối tượng quốc phòng;; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy đảm bảo đủ theo quy định.