(Nghị định có hiệu lực từ 01/6/2022)

 

Sáng ngày 29/4/2022 Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Trao đổi về việc linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành nghề, trình độ đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”

Tới dự và chủ trì Hội thảo có PGS, TS Nguyễn Thị Việt Hương – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đồng chủ trì Hội thảo là Vụ trưởng vụ Pháp chế thanh tra - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

Hình ảnh buổi Hội thảo

Hội thảo đã bàn về một số điểm mới trong việc linh hoạt quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo trong cùng ngành nghề, giữa các ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề như sau:

- Điều chỉnh quy mô tuyển sinh/năm giữa các trình độ đào tạo trong cùng ngành, nghề đào tạo (Ví dụ: Trình độ cao đẳng với trình độ trung cấp ngành, nghề A và ngược lại; trình độ cao đẳng với trình độ sơ cấp cùng tên gọi với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  ngành, nghề A và ngược lại; trình độ trung cấp với trình độ sơ cấp cùng tên gọi với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề A và ngược lại). Cụ thể tại Trường Cao đẳng Lào Cai: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh/năm của nghề Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Hàn, Thú y, Khuyến nông lâm… trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

- Điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các ngành, nghề có cùng trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề (Ví dụ: Trình độ cao đẳng ngành, nghề A với trình độ cao đẳng ngành, nghề B; trình độ trung cấp ngành, nghề A với trình độ trung cấp ngành, nghề B; trình độ sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề A với sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề B) thuộc mã cấp III theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH). Cụ thể tại Trường Cao đẳng Lào Cai: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh/năm của nghề Điện công nghiệp, Vận hành nhà máy thủy điện, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng hoặc trung cấp hoặc sơ cấp.

- Điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo của các ngành, nghề đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề (Ví dụ: Trình độ cao đẳng ngành, nghề A với trình độ trung cấp ngành, nghề B và ngược lại; trình độ cao đẳng ngành, nghề A với trình độ sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề B và ngược lại; trình độ trung cấp ngành, nghề A với trình độ sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề B và ngược lại; trình độ cao đẳng ngành, nghề B với trình độ trung cấp ngành, nghề A và ngược lại; trình độ cao đẳng ngành, nghề B với trình độ sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề A và ngược lại; trình độ trung cấp ngành, nghề B với trình độ sơ cấp cùng tên gọi trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của ngành, nghề A và ngược lại) thuộc mã cấp III theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể tại Trường Cao đẳng Lào Cai: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh/năm của nghề Điện công nghiệp, Vận hành nhà máy thủy điện, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện dân dụng… trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

- Điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp (Ví dụ: nhóm nghề nông nghiệp (trình độ sơ cấp của nghề Trồng nấm sò với trình độ sơ cấp của nghề Trồng nấm rơm và ngược lại; nhóm nghề điện (trình độ sơ cấp của nghề Lắp đặt điện chiếu sáng với nghề Lắp đặt điên trong nhà và ngược lại,…). Cụ thể tại Trường Cao đẳng Lào Cai: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh/năm của nghề Hàn Tig, Hàn Mig, Hang Max trình độ sơ cấp.

Việc linh hoạt “quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành nghề, trình độ đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp” đã giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc tháo gỡ được những khó khăn nhất định./.

Trần Thị Hồng Hoa – Phó trưởng phòng Đào tạo, NCKH&HTQT.