Nguyễn Thị Thu Trang

Nhằm nâng cao nhận thức về Luật phòng chống ma túy và ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm và giảm tác hại đến học sinh sinh viên (HSSV). Ngày 8.6.2022 Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Ban Tuyên giáo Đảng Uỷ khối CQDN tỉnh Lào Cai, tổ chức tuyên truyền cho HSSV Nhà trường. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó các em HSSV còn được tuyên truyền để nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT25.jpg

Thầy Nguyễn Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách công tác HSSV phát biểu tại Hội nghị

Trọng tâm của đợt tuyên truyền này là giáo dục nâng cao nhận thức cho HSSV về Luật Phòng chống ma túy năm 2021, nhằm ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy đến HSSV. Đồng thời giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, ngừa bạo lực học đường cho HSSV; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự vệ cho người học và các kênh thông tin, tố giác về bạo lực học đường.

Tại buổi sinh hoạt các em HSSV được triển khai về Luật phòng chống ma túy và phát động tháng hành động phòng chống ma túy, ngày Quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Tỉnh Lào Cai triển khai.

 

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\22TT.jpg

Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai

 

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT27.jpg

Ngoài ra các em HSSV còn được đồng chí Lại Vũ Hiệp - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan doanh nghiệp Tỉnh Lào Cai lên sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT26.jpg

Giảng viên Lê Hà – Cán bộ Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã lên tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường

 

Qua buổi sinh hoạt các em HSSV được nhận biết các loại ma tuý, tác hại và nâng cao ý thức tự phòng và tránh xa ma tuý; phòng chống bạo lực học đường  cũng như có sự hiểu biết về một số vấn đề về lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CHO HSSV NĂM 2022

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT23.jpg

HSSV nhận tờ rơi về các loại ma tuý, tác hại và nâng cao ý thức tự phòng và tránh xa ma tuý

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT24.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT22.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Ảnh trưng bầy\TT 22.jpg

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị