Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tháng 5/2022 theo Kế hoạch số 70/KH-CĐLC ngày 12/4/2022 về việc ôn, thi tốt nghiệp các lớp đợt thi tháng 5/2022.

Từ ngày 23 đến ngày 30/05/2022, Trường đã tổ chức thi tốt nghiệp lần 1 cho 93 học sinh sinh viên các ngành: Cao đẳng Công nghệ ô tô, Trung cấp Nhà hàng khách sạn, Cao đẳng Hướng dẫn Du Lịch, Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Cao đẳng Vận hành nhà máy thủy điện, Cao đẳng Điện công nghiệp. Tổ chức thi lần 2 cho 46 học sinh sinh viên thuộc các ngành đào tạo của trường. 

Công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại trường được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình từ khâu chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất như phòng thi, hồ sơ thi, vật tư thiết bị thực hành cũng như công tác trực bảo vệ khu vực thi, trực y tế… đến khâu tổ chức thực hiện nhờ vậy kỳ thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng quy chế và đảm bảo an toàn

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu của kỳ thi:

D:\PHONG THANH TRA - KHAO THI\THI DUA - KHEN THUONG\WEBSITE\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Ảnh 1.jpg

Ảnh 1,2: Sinh viên trong ca thi thực hành Điện công nghiệp

 

 

Ảnh 3,4: Sinh viên trong ca thi thực hành Nhà hàng khách sạn

D:\PHONG THANH TRA - KHAO THI\THI DUA - KHEN THUONG\WEBSITE\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Ảnh 3.jpg

D:\PHONG THANH TRA - KHAO THI\THI DUA - KHEN THUONG\WEBSITE\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Tin ky thi TN tháng 5.2022\Ảnh 4.jpg

 

Ảnh 5: Sinh viên trong ca thi thực hành Công nghệ ô tô

Phạm Thị Hương Vân

Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo