Giới thiệu chung về trường Cao đẳng Lào Cai

 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Năm thành lập 1992, tên gọi đầu tiên “Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai”

- Từ năm 2001- 2006: Trường Công nhân kỹ thuật Lào Cai

- Từ tháng 6/2007-12/2012: Trường Trung cấp nghề Lào Cai;

- Từ tháng 12/2012 – 4/2017: Trường Cao đẳng nghề Lào Cai;

- Từ tháng 5/2017: Đổi tên thành Trường Cao đẳng Lào Cai.

- Từ 01/11/2018: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1522/QĐ-LĐTBXH sáp nhập trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Trung học Y tế vào trường Cao đẳng Lào Cai.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng: Tổ chức đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên; hợp tác với các tổ chức đơn vị trong và ngoài nước; nghiên cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức tuyển sinh, xây dựng chương trình, giáo trình; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng chứng chỉ cho người học. Tuyển dụng, quản lý cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động theo quy định. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phối hợp, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và nước ngoài trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và giải quyết việc làm cho người học. Sử dụng và quản lý nguồn tài chính; cơ sở vật chất trang thiết bị theo quy định của pháp luật;

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.1. Cơ cấu tổ chức của trường

>> Đăng ký tuyển sinh trực tuyến ngay
Slide ảnh
Slide ảnh
Slide ảnh
Slide ảnh
Slide ảnh

Nhân văn - Kỹ thuật - Hội nhập
Cick here Xem thêm thông tin về hệ: Cao đẳng; Trung cấp
Về trang chủ