Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên là khâu quan trọng và là nhiệm vụ tất yếu của quá trình dạy và học. Đổi mới cách ra đề thi trên cơ sở xây dựng bộ công cụ lượng giá người học (BCCLGNH) là một việc làm mang tính khách quan, phù hợp với quy luật phát triển, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lào Cai. Trước yêu cầu đổi mới đó, sáng ngảy 19/4/2019 Trường Cao đẳng Lào Cai đã Tổ chức Hội thảo xây dựng BCCLGNH. Hội thảo diễn ra dưới  sự chủ trì của BSCKI, GVTHCC. Nguyễn Quang Tĩnh – Phó Hiệu trưởng; Thành phần tham dự gồm:  Toàn bộ lãnh đạo, viên chức phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Đại diện lãnh đạo các phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch tài chính – Thiết bị; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm: Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Tin học – Ngoại ngữ, Hán ngữ; Lãnh đạo, giáo vụ và các giáo viên của các khoa chuyên môn.

 Đồng chí Lê Thị Phương Mai - Trưởng Phòng TTKT thống nhất nội quy hội thảo


            Hội thảo tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu: Thống nhất quan điểm, qui trình, cách thức xây dựng, sử dụng BCCLGNH trong toàn trường; Thực hiện Qui chế thi, kiểm tra của Nhà trường một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng mục tiêu của công tác đánh giá và xác nhận kết quả học tập/ năng lực chuyên môn của người học; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hiểu rõ đặc thù các ngành nghề trong nhà trường tới toàn thể giáo viên, viên chức quản lý trong trường để thực hiện công tác thi, kiểm tra phù hợp.

            Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn về nội dung, yêu cầu, qui trình, cách thức biên soạn và sử dụng bộ CCLGNH và định hướng của Nhà trường trong công tác khảo thí; báo cáo tham luận của khoa Y – Dược, khoa Kinh tế - Du lịch; nghiên cứu các tham luận của các đơn vị trực thuộc.

            Dưới sự chủ trì của BSCKI, GVTHCC. Nguyễn Quang Tĩnh – Phó Hiệu trưởng, các thành viên tham dự Hội thảo đã thảo luận tích cực, sôi nổi trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm về 2 nội dung cơ bản: Xây dựng và sử dụng bộ công cụ lượng giá người học tại trường Cao đẳng Lào Cai; Thực hiện Quy chế thi, kiểm tra ban hành theo Quyết định số 98/QĐ-CĐLC ngày 28/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai. BSCKI, GVTHCC. Nguyễn Quang Tĩnh – Phó Hiệu trưởng chủ trì thảo luận BCCLGNH


            Hội thảo thực sự đã tạo ra diễn đàn bổ ích để lãnh đạo, cán bộ, giảng viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; cùng nhau tìm ra cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc để từng bước nâng cao hiệu quả việc biên soạn và khai thác BCCLGNH cũng như tăng cường hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác khảo thí đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của nhà trường.

            Hội thảo diễn ra và thành công tốt đẹp có ý nghĩa to lớn hưởng ứng phòng trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5, đồng thời cũng là sự thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo nhà trường, của phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm cụ thể hóa và thống nhất công tác thi, kiểm tra trong toàn Trường trong những ngày đầu sáp nhập./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Thúy Lữ