Theo thông báo số 2154/BVHTTDL - ĐT, ngày 09/6/2020  của Vụ đào tạo -  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Triển lãm Mỹ thuật học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo Văn hóa – Nghệ thuật toàn quốc” lần thứ ba.  Nhằm đánh giá quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật và là cơ hội để học sinh được tiếp cận chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm. Khoa Văn hóa – Nghệ thuật- Trường Cao đẳng Lào Cai đã cử đại diện học sinh gửi một số tác phẩm hội họa tham dự triển lãm. Trong số những tác phẩm gửi đi có hai tác phẩm được chọn trưng bày của tác giả: Phạm Thu Giang Lớp mỹ thuật K19 và Thào Seo Xín lớp mỹ thuật K14. Tác phẩm: Phong cảnh Cán Cấu  của tác giả: Phạm Thu Giang được hội đồng đánh giá cao và trao giải ba. Điều đó đã khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tác giả: Phạm Thu Giang

Tác phẩm:  Phong cảnh Cán Cấu

Kích thước: 90 cm x 120 cm

  

         

Tác giả: Thào Seo Xín

Tác phẩm:  Phong cảnh Mường Khương

Kích thước: 90 cm x 120 cm